Kỷ niệm 36 năm Ngày nhà giáo Việt Năm 20/11 và tuyên dương khen thưởng