Tập huấn công tác Đội năm học 2021-2022_Trương Văn Thu

Tập huấn công tác Đội

 Năm học 2021-2022

————–

Nhằm nâng cao chất lượng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021. Vừa qua 05/11/2021, Liên đội Trường TH Nguyễn Ngọc Bình đã tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021 cho các giáo viên phụ trách, BCH, chi đội trưởng toàn liên đội.

Trong buổi tập huấn Liên đội đã tập huấn, các kỹ năng cơ bản cần có về kỹ năng, phương pháp hoạt động trong các phong trào hoạt động Đội, và các kỹ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người làm công tác Đội để góp phần quan trọng trong việc giáo dục cho các em thiếu nhi tích cực học tập thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ và là công dân tốt cho xã hội.

Với những kiến thức, kỹ năng tiếp thu được từ chương trình tập huấn liên đội đã triển khai 5 bài hát múa tập thể, và các kỹ năng nghi thức đội mới, triển khai các nội dung hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và có những sáng tạo, đổi mới trong sinh hoạt Đội, tạo sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi góp phần xây dựng công tác Đội và phong trào thiếu nhi liên đội ngày một vững mạnh. z2914841700144_929a422b92e5744fdf78bbc1a1293e25 z2914841800372_7f9ff8cf24639adc38f37809ca2ef886 z2914841806999_34a0bac76958e048b170b8df8e9cbdb5 z2914841806999_c30000b252b6b5b4c989d418d1d033e8 z2914841826019_ec5aab80ba211d7f6c9314ca6dc4fa2c z2914841826021_7500bd885e88b05729679eabe8f0c33a z2914841829859_07323c25b9c3b6bc3eda9ac229711ada