SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM VNEN LẦN 3

              Căn cứ theo kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cụm trường VNEN năm học 2015-2016 của trường TH Nguyễn Ngọc Bình được Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Lộc phê duyệt;

          Trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Bình xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cụm trường VNEN lần 3 gồm Trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Bình,  Trường Tiểu học Đoàn Trị, Trường tiểu học Hứa Tạo và 12 trường nhân rộng mô hình Trương Hoành, Nguyễn Đức Thiệu, Đoàn Nghiên, Đoàn Quý Phi, Trần Tống, Trần Đình Tri, Đỗ ăn Quả, Trịnh Thị Liền, Nguyễn Văn Bổng, Trần Phước, Lê Thị Xuyến, Nam Trân. Đến tham dự có thầy giáo Huỳnh Ngọc Ánh, HUV, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Đai Lộc, thầy giáo Lương Đức Hiền, Phó trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Đại Lộc, thầy giáo Phan Văn An, chuyên viên phòng Giáo dục. Tại buổi sinh hoạt có 2 tiết dạy được các cô giáo của 2 trường VNEN giảng dạy, và 2 chuyên đề minh họa. Tất cả thầy cô giáo tham dự đã rất phấn khởi và chia sẻ hình thức dạy cũng như hoạt động của Hội đồng tự quản, đây là Mô hình mới đang được áp dụng tại một số trường tiểu học, được đông đảo phụ huynh và giáo viên đồng tình ủng hộ.

1 2 3 4