Kỷ niệm 107 năm Quốc tế phụ nữ 8/3

Căn cứ Hướng dẫn số 17 /HD-CĐN ngày 20 tháng 2 năm 2017 của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Nam và Kế hoạch số 02/KH-LĐLĐ ngày 16 tháng 2 năm 2017 của Liên đoàn Lao động huyện Đại Lộc về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ ( 8/3/1910 – 8/3/2017) và 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

– Ban Chấp hành công đoàn, Ban Nữ công căn cứ vào Hướng dẫn của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện Đại Lộc đề ra Kế hoạch hoạt động cụ thể và triển khai tổ chức tại đơn vị đạt được nhiều kết quả, trong đó:

– Tập trung cho công tác tuyên truyền, giáo dục Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn liên quan đến lao động nữ, tập huấn nội dung về bình đẳng giới gắn với tuyên truyền ý nghĩa ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tuyên truyền Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú.Tổ chức thi hái hoa dân chủ lồng ghép các nội dung tuyên truyền, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho chị em.

IMG_3624 IMG_3640 IMG_3646 IMG_3660 (1)