HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI NĂM HỌC 2021-2022

HỘI THI GVCN LỚP GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2021-2022

Căn cứ vào KH số 33/KH-NNB ngày 20/10/2021 của trường TH NNB về việc tổ chức HT Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm học 2021-2022, nhằm tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp; Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp đối với giáo viên tiểu học. Ngày 12/11/2021 trường Tiểu học NNB tổ chức Hội thi GVCN lớp giỏi cấp trường. Hội thi được tổ chức gồm 2 nội dung: Báo cáo biện pháp góp phần nâng cao công tác chủ nhiệm lớp và 1 tiết dạy tổ chức hoạt động GD (tiết sinh hoạt lớp hoặc HĐTN).
Tổng số GV đăng ký tham gia: 21, tổng số GV đạt GVCN lớp giỏi: 16 trong đó có 4 giáo viên được khen thưởng:
Giải Nhất: Cô Lê Thị Diễm Phượng,
Giải Nhì: cô Phạm Thị Hằng
Giải Ba: Cô Từ Thị Kim Oanh
Giải KK: cô Nguyễn Thị Minh Tâm

Người viết bài

Đỗ Thị Bích Nga

IMG_20211112_072338_696 IMG_20211112_072719_555 IMG_20211112_073425_882 (1) OANH 1 PHUONG 2PHUONG 1IMG_20211112_073425_882