Hội thi đồ dùng dạy học

Căn cứ CV số 122/CV-PGD&ĐT ngày 03/9/2015 của Phòng GD&ĐT Đại Lộc về lịch thực hiện những công tác trọng tâm năm học 2015-2016;

Ngày 25 tháng 3 năm 2016, Trường TH Nguyễn Ngọc Bình đã tổ chức thành công Hội thi Đồ dùng dạy học tự làm của giáo viên năm học 2015 – 2016.

Hội thi được tổ chức nhằm:

– Khuyến khích, động viên giáo viên tự làm thiết bị dạy học nhằm phục vụ có hiệu quả công tác dạy và học.

– Tạo điều kiện cho giáo viên được phát huy tính sáng tạo trong nghiên cứu, cải tiến các đồ dùng, thiết bị dạy học hiện có hoặc tự làm thêm các đồ dùng, thiết bị dạy học cần thiết trong công tác giảng dạy và tạo sự hứng thú học tập cho học sinh.

– Qua Hội thi, lựa chọn những đồ dùng, thiết bị dạy học tiêu biểu để phổ biến rộng rãi trong từng môn học. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên về khả năng tự làm đồ dùng, thiết bị dạy học; từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nhằm nâng cao khả năng tự làm đồ dùng, thiết bị dạy học của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của Giáo dục.

DSC01998 DSC02000 DSC01999 DSC01997 DSC01996 DSC01995 DSC01994 DSC01993 DSC01992 DSC01991 DSC02001