Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Kế hoạch thi giáo viên giỏi huyện năm học 2015-2016 29-02-2016 Tải về
2 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
3 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
4 Thông tư 30 đánh giá học sinh Tiểu học Số:30 -2014-TT-BGDĐT , ngày 28 tháng 8 năm 2014 Tải về
5 Thông tư 59 Số: 59-2012-TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 12 năm 2012 THÔNG TƯ Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Tải về
6 Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Bộ GD&ĐT Số 3131-CT-BGD&ĐT, ngày 25 tháng 8 năm 2015 Chỉ thị Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên Tải về
7 Phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019 20-PHNV-NNB ngày 12-09-2018 Tải về