Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Báo cáo Đại hội liên đội_Trương Văn Thu 26-10-2021 Tải về
2 Báo cáo tổng kết công tác bán trú năm học 2020-2021 21-05-2021 Tải về
3 Báo cáo tổng kết kỹ năng sống năm học 2020-2021 21-05-2021 Tải về
4 Báo cáo thực hiện cải tiến chất lượng năm học 2020-2021 21-05-2021 Tải về
5 Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021 21-5-2021 Tải về
6 Báo cáo công tác thư viện – thiết bị năm học 2020-2021 21-05-2021 Tải về
7 Quyết định ban hành bộ tiêu chí thi đua NH 2020-2021 06-5-2021 Tải về
8 Bộ tiêu chí thi đua NH 2020-2021 06-5-2021 Tải về
9 Kế hoạch xây dựng trường học hạnh phúc 25-12-2020 Tải về
10 Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh tiểu học 04-9-2020 Tải về
11 Quyết định Ban hành danh mục sách giáo khoa được sử dụng giảng dạy lớp 1 từ năm học 2020-2021 tại Trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Bình 28-04-2020 Tải về
12 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
13 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
14 Thông tư 30 đánh giá học sinh Tiểu học Số:30 -2014-TT-BGDĐT , ngày 28 tháng 8 năm 2014 Tải về