Tin tức xã hội

Thi đua dạy tốt học tốt_Hoàng Ngọc Bích

Thi đua dạy tốt học tốt_Hoàng Ngọc Bích

Phát động phong trào thi đua dạy tốt- học tốt, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy. Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo tất cả các khối lớp tích cực sử dụng công nghệ thông tin, [...]

TỔ CHỨC QUẢN LÍ NHÀ TRƯỜNG, NHỮNG ĐIỀU TRĂN TRỞ

TỔ CHỨC QUẢN LÍ NHÀ TRƯỜNG, NHỮNG ĐIỀU TRĂN TRỞ

Thực trạng công tác tổ chức quản lí nhà trường hiện nay và một số tồn tại cần khắc phục, cải tiến. Thực trạng công tác tổ chức quản lí nhà trường hiện nay – Công tác quản lí [...]

NIỀM VUI CỦA HỌC SINH TRONG NGÀY BẾ GIẢNG

NIỀM VUI CỦA HỌC SINH TRONG NGÀY BẾ GIẢNG

Năm học 2015-2016 kết thúc thầy và trò rất đỗi vui mừng vì đã hoàn thành trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao, nhìn lại 9 tháng thực học trôi qua với bao khó khăn nhọc nhằn mà [...]