Hoạt động – Sự kiện

HỘI THI ĐỒ DÙNG DẠY HỌC_Hồ Thị Kim Sơn

HỘI THI ĐỒ DÙNG DẠY HỌC_Hồ Thị Kim Sơn

HỘI THI ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022, nhằm phát huy tính sáng tạo của mỗi giáo viên  trong việc nghiên cứu tự làm đồ dùng dạy học.  để hướng tới những [...]

GIAO LƯU “ OLYMPIC TIẾNG ANH  TIỂU HỌC” CẤP HUYỆN_Phan Thị Hạ Vi

GIAO LƯU “ OLYMPIC TIẾNG ANH TIỂU HỌC” CẤP HUYỆN_Phan Thị Hạ Vi

GIAO LƯU “ OLYMPIC TIẾNG ANH  TIỂU HỌC” CẤP HUYỆN  NĂM HỌC 2021-2022 Giao lưu “ Olympic Tiếng Anh Tiểu học” cấp huyện năm học 2021- 2022 tổ chức vào ngày 25/02/2022 tại trường TH Nguyễn Công Sáu. Đến [...]

HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI NĂM HỌC 2021-2022

HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI NĂM HỌC 2021-2022

HỘI THI GVCN LỚP GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022 Căn cứ vào KH số 33/KH-NNB ngày 20/10/2021 của trường TH NNB về việc tổ chức HT Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm học 2021-2022, nhằm [...]

Linh hoạt tổ chức dạy học, giữ ổn định chất lượng giáo dục

Linh hoạt tổ chức dạy học, giữ ổn định chất lượng giáo dục

https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/giao-duc-tieu-hoc/Pages/default.aspx?ItemID=7607 [...]

Trang 1 / 212