Tin tức & Thông báo

Thi đua dạy tốt học tốt_Hoàng Ngọc Bích

Thi đua dạy tốt học tốt_Hoàng Ngọc Bích

Phát động phong trào thi đua dạy tốt- học tốt, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy. Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo tất cả các khối lớp tích cực sử dụng công nghệ thông tin, [...]

HỘI THI ĐỒ DÙNG DẠY HỌC_Hồ Thị Kim Sơn

HỘI THI ĐỒ DÙNG DẠY HỌC_Hồ Thị Kim Sơn

HỘI THI ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022, nhằm phát huy tính sáng tạo của mỗi giáo viên  trong việc nghiên cứu tự làm đồ dùng dạy học.  để hướng tới những [...]

GIAO LƯU “ OLYMPIC TIẾNG ANH  TIỂU HỌC” CẤP HUYỆN_Phan Thị Hạ Vi

GIAO LƯU “ OLYMPIC TIẾNG ANH TIỂU HỌC” CẤP HUYỆN_Phan Thị Hạ Vi

GIAO LƯU “ OLYMPIC TIẾNG ANH  TIỂU HỌC” CẤP HUYỆN  NĂM HỌC 2021-2022 Giao lưu “ Olympic Tiếng Anh Tiểu học” cấp huyện năm học 2021- 2022 tổ chức vào ngày 25/02/2022 tại trường TH Nguyễn Công Sáu. Đến [...]

HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI NĂM HỌC 2021-2022

HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI NĂM HỌC 2021-2022

HỘI THI GVCN LỚP GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022 Căn cứ vào KH số 33/KH-NNB ngày 20/10/2021 của trường TH NNB về việc tổ chức HT Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm học 2021-2022, nhằm [...]

Linh hoạt tổ chức dạy học, giữ ổn định chất lượng giáo dục

Linh hoạt tổ chức dạy học, giữ ổn định chất lượng giáo dục

https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/giao-duc-tieu-hoc/Pages/default.aspx?ItemID=7607 [...]

Trang 1 / 3123