Thi đua – Khen thưởng

Chính thức phát động “”Điều ước cho em””

Chính thức phát động “”Điều ước cho em””

http://https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=7298 [...]

NIỀM VUI CỦA HỌC SINH TRONG NGÀY BẾ GIẢNG

NIỀM VUI CỦA HỌC SINH TRONG NGÀY BẾ GIẢNG

Năm học 2015-2016 kết thúc thầy và trò rất đỗi vui mừng vì đã hoàn thành trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao, nhìn lại 9 tháng thực học trôi qua với bao khó khăn nhọc nhằn mà [...]