Hoạt động chuyên môn

Thi đua dạy tốt học tốt_Hoàng Ngọc Bích

Thi đua dạy tốt học tốt_Hoàng Ngọc Bích

Phát động phong trào thi đua dạy tốt- học tốt, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy. Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo tất cả các khối lớp tích cực sử dụng công nghệ thông tin, [...]

Giao lưu học sinh năng khiếu môn Tin học lớp 5_Trần Thị Thùy Trâm

Giao lưu học sinh năng khiếu môn Tin học lớp 5_Trần Thị Thùy Trâm

Để phát huy, tìm được những tài năng về bộ môn Tin học, Trường TH Nguyễn Ngọc Bình tổ chức hội thi Giao lưu học sinh năng khiếu môn Tin học cho khối lớp 5. Các em học sinh [...]

Giao lưu học sinh năng khiếu Tin học lớp 5_Đỗ Thị Bích Nga

Giao lưu học sinh năng khiếu Tin học lớp 5_Đỗ Thị Bích Nga

Giao lưu Tin học khối lớp 5 Căn cứ vào KH số 09/KHNNB ngày 05/4/2022  của trường TH NNB về việc tổ chức Giao lưu học sinh năng khiếu môn Tin học khối lớp 5 năm học 2021-2022. Nhằm [...]

Hội thi “ Đồ dùng dạy học tự làm năm học 2021-2022”_Huỳnh Thị Trúc

Hội thi “ Đồ dùng dạy học tự làm năm học 2021-2022”_Huỳnh Thị Trúc

Hưởng ứng: Hội thi “ Đồ dùng dạy học tự làm năm học 2021-2022” Nhằm giúp cho giáo viên phát huy khả năng sáng tạo, góp phần hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một [...]

HỘI THI ĐỒ DÙNG DẠY HỌC_Hồ Thị Kim Sơn

HỘI THI ĐỒ DÙNG DẠY HỌC_Hồ Thị Kim Sơn

HỘI THI ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022, nhằm phát huy tính sáng tạo của mỗi giáo viên  trong việc nghiên cứu tự làm đồ dùng dạy học.  để hướng tới những [...]

Giao lưu học sinh năng khiếu Tin học_Nguyễn Thị Hoa

Giao lưu học sinh năng khiếu Tin học_Nguyễn Thị Hoa

Nhằm phát huy tiềm năng sáng tạo, nâng cao ý thức học tập, trình độ tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập, sinh hoạt, vui chơi giải trí của học sinh. Chiều ngày 22.04.2022, [...]

GIAO LƯU “ OLYMPIC TIẾNG ANH  TIỂU HỌC” CẤP HUYỆN_Phan Thị Hạ Vi

GIAO LƯU “ OLYMPIC TIẾNG ANH TIỂU HỌC” CẤP HUYỆN_Phan Thị Hạ Vi

GIAO LƯU “ OLYMPIC TIẾNG ANH  TIỂU HỌC” CẤP HUYỆN  NĂM HỌC 2021-2022 Giao lưu “ Olympic Tiếng Anh Tiểu học” cấp huyện năm học 2021- 2022 tổ chức vào ngày 25/02/2022 tại trường TH Nguyễn Công Sáu. Đến [...]

HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI NĂM HỌC 2021-2022

HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI NĂM HỌC 2021-2022

HỘI THI GVCN LỚP GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022 Căn cứ vào KH số 33/KH-NNB ngày 20/10/2021 của trường TH NNB về việc tổ chức HT Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm học 2021-2022, nhằm [...]

Trang 1 / 3123