Dạy và Học

MỘT VÀI GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 HỌC TỐT DẠNG TOÁN “TỈ SỐ PHẦN TRĂM”

MỘT VÀI GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 HỌC TỐT DẠNG TOÁN “TỈ SỐ PHẦN TRĂM”

I/ Đặt vấn đề: Nội dung kiến thức về tỉ số phần trăm trong chương trình môn Toán lớp 5 là một mảng kiến thức rất quan trọng, chiếm thời lượng không nhỏ và có nhiều ứng dụng trong [...]

Chuyên đề Toán lớp 5_cấp huyện

Chuyên đề Toán lớp 5_cấp huyện

 Một vài giải pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt dạng toán “Tỷ số phần trăm” Nội dung kiến thức về tỉ số phần trăm trong chương trình môn Toán lớp 5là một mảng kiến thức rất quan [...]

Chuyên đề toán lớp 3_Huyện

Chuyên đề toán lớp 3_Huyện

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ DẠY TỐT MÔN TOÁN LỚP 3 PHẦN  “ HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH” ĐẶT VẤN ĐỀ: – Toán học là  khoa học nghiên cứu một số mặt của thế giới hiện thực, có một hệ [...]

ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN NGỌC BÌNH

ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN NGỌC BÌNH

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN Căn cứ công văn 86/GPE-VNEN về việc hướng dẫn thực hiện sinh hoạt chuyên môn Dự án VNEN, trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Bình tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp trường tháng 2/2016 theo [...]