Các chuyên đề khác

MỘT VÀI GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 HỌC TỐT DẠNG TOÁN “TỈ SỐ PHẦN TRĂM”

MỘT VÀI GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 HỌC TỐT DẠNG TOÁN “TỈ SỐ PHẦN TRĂM”

I/ Đặt vấn đề: Nội dung kiến thức về tỉ số phần trăm trong chương trình môn Toán lớp 5 là một mảng kiến thức rất quan trọng, chiếm thời lượng không nhỏ và có nhiều ứng dụng trong [...]

Chuyên đề Mỹ thuật cấp huyện_NH 2018-2019

Chuyên đề Mỹ thuật cấp huyện_NH 2018-2019

Chuyên đề: NHỮNG GIẢI PHÁP DẠY – HỌC MĨ THUẬT ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC  Đặt vấn đề: Môn Mĩ thuật là môn học có vai trò quan trọng trong việc giáo dục phát triển toàn diện học sinh. [...]