Chuyên đề giáo dục

MỘT VÀI GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 HỌC TỐT DẠNG TOÁN “TỈ SỐ PHẦN TRĂM”

MỘT VÀI GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 HỌC TỐT DẠNG TOÁN “TỈ SỐ PHẦN TRĂM”

I/ Đặt vấn đề: Nội dung kiến thức về tỉ số phần trăm trong chương trình môn Toán lớp 5 là một mảng kiến thức rất quan trọng, chiếm thời lượng không nhỏ và có nhiều ứng dụng trong [...]

Chuyên đề Toán lớp 5_cấp huyện

Chuyên đề Toán lớp 5_cấp huyện

 Một vài giải pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt dạng toán “Tỷ số phần trăm” Nội dung kiến thức về tỉ số phần trăm trong chương trình môn Toán lớp 5là một mảng kiến thức rất quan [...]

Chuyên đề toán lớp 3_Huyện

Chuyên đề toán lớp 3_Huyện

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ DẠY TỐT MÔN TOÁN LỚP 3 PHẦN  “ HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH” ĐẶT VẤN ĐỀ: – Toán học là  khoa học nghiên cứu một số mặt của thế giới hiện thực, có một hệ [...]

Chuyên đề Tiếng Việt lớp 3_NNB

Chuyên đề Tiếng Việt lớp 3_NNB

CHUYÊN ĐỀ:  MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 TÍCH CỰC, TỰ HỌC CÁC BÀI A TRONG MÔN TIẾNG VIÊT3 Đặt vấn đề:   Dạy học theo mô hình trường học kiểu mới tại Việt Nam nhằm [...]

Chuyên đề tiếng Anh_Cấp huyện

Chuyên đề tiếng Anh_Cấp huyện

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH HỌC TÍCH CỰC TIẾNG ANH Ở TIỂU HỌC.   ĐẶT VẤN ĐỀ:  Tầm quan trọng của tiếng Anh hiện nay: Thời đại chúng ta đang sống là thời đại văn minh, khoa [...]

Chuyên đề Tiếng Việt lớp 1_CGD

Chuyên đề Tiếng Việt lớp 1_CGD

Chuyên đề:   MỘT VÀI BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 1 TV- CGD:        1.ĐẶT VẤN ĐỀ Như chúng ta đã biết “Ngôn ngữ là phương tiện quan trọng nhất của loài người”(Lê Nin) . [...]

Chuyên đề Mỹ thuật cấp huyện_NH 2018-2019

Chuyên đề Mỹ thuật cấp huyện_NH 2018-2019

Chuyên đề: NHỮNG GIẢI PHÁP DẠY – HỌC MĨ THUẬT ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC  Đặt vấn đề: Môn Mĩ thuật là môn học có vai trò quan trọng trong việc giáo dục phát triển toàn diện học sinh. [...]

ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN NGỌC BÌNH

ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN NGỌC BÌNH

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN Căn cứ công văn 86/GPE-VNEN về việc hướng dẫn thực hiện sinh hoạt chuyên môn Dự án VNEN, trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Bình tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp trường tháng 2/2016 theo [...]