Hoạt động chuyên môn

GIAO LƯU “ OLYMPIC TIẾNG ANH  TIỂU HỌC” CẤP HUYỆN  NĂM HỌC 2020-2021_Phan Thị Hạ Vi

GIAO LƯU “ OLYMPIC TIẾNG ANH TIỂU HỌC” CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2020-2021_Phan Thị Hạ Vi

Giao lưu “ Olympic Tiếng Anh Tiểu học” cấp huyện năm học 2020- 2021 tổ chức vào ngày 21/01/2021 tại trường TH Nguyễn Công Sáu. Đến với sân chơi này, các em học sinh có nhiều cơ hội được [...]

Hoạt động công đoàn

Hưởng ứng kêu gọi của Công đoàn_Trần Thị Minh Tường

Hưởng ứng kêu gọi của Công đoàn_Trần Thị Minh Tường

Hưởng ứng kêu gọi của Công đoàn ngành vận động CNVCLĐ đăng tải thông tin, hình ảnh đẹp truyền tải thông điệp tích cực chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ và trác nhiệm công dân trong Bầu cử đại [...]

Hoạt động Đội

NGÀY HỘI “THIẾU NHI VUI KHỎE – TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN”_Phan Thị Năm

NGÀY HỘI “THIẾU NHI VUI KHỎE – TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN”_Phan Thị Năm

NGÀY HỘI “THIẾU NHI VUI KHỎE – TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN” Tại trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Bình đã tổ chức Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS [...]

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

NGÀY HỘI “THIẾU NHI VUI KHỎE – TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN”_Phan Thị Năm

NGÀY HỘI “THIẾU NHI VUI KHỎE – TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN”_Phan Thị Năm

NGÀY HỘI “THIẾU NHI VUI KHỎE – TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN” Tại trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Bình đã tổ chức Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS [...]