TIN TỨC CÁC BÁO

Hoạt động chuyên môn

Chuyên đề Toán lớp 5_cấp huyện

Chuyên đề Toán lớp 5_cấp huyện

 Một vài giải pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt dạng toán “Tỷ số phần trăm” Nội dung kiến thức về tỉ số phần trăm trong chương trình môn Toán lớp 5là một mảng kiến thức rất quan [...]

Hoạt động công đoàn

Kỷ niệm 107 năm Quốc tế phụ nữ 8/3

Kỷ niệm 107 năm Quốc tế phụ nữ 8/3

Căn cứ Hướng dẫn số 17 /HD-CĐN ngày 20 tháng 2 năm 2017 của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Nam và Kế hoạch số 02/KH-LĐLĐ ngày 16 tháng 2 năm 2017 của Liên đoàn Lao động huyện [...]